O

Poliuretan informacja

Strona została stworzona z myślą o publikacji użytecznych materiałów na temat poliuretanów. Serwis ma charakter bloga informacyjnego.

Źródłem informacji jest opracowanie własne na podstawie informacji ogólnodostępnych w internecie, prasie oraz uzyskanych od producentów poliuretanów w kraju i za granicą.